BAY CÙNG HOA SEN KHUYẾN MÃI GIẢM TỚI 20% GIÁ VÉ MÁY BAY CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ - Tin Khuyến Mãi -

BAY CÙNG HOA SEN KHUYẾN MÃI GIẢM TỚI 20% GIÁ VÉ MÁY BAY CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé VIETNAM AIRLINE Chỉ mua trong 5 ngày từ 04/06/2018 tới 08/06/2018 Lưu ý: o Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu. o Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ o Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình. o Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng; o Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng. Liên hệ toorg đài 0916039247 của JET24 để được tư vấn và hỗ trợ

BAY CÙNG HOA SEN KHUYẾN MÃI GIẢM TỚI 20% GIÁ VÉ MÁY BAY CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Loại vé

Hà Nội

Bangkok

146USD

20/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

20/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

141USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Kuala Lumpur

138USD

20/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

20/05/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

100USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Singapore

177USD

20/05/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-30/03/19

20/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

149USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Yangon

130USD


20/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19


20/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Yangon

238USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Jakarta

212USD

20/05/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19

20/05/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-31/05/19

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Siem Reap

159USD

20/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Siem Reap

225USD

Phổ thông tiết kiệm

Đà Nẵng

Siem Reap

209USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Luang Prabang

215USD

20/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Vientiane

250USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Vientiane

215USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Bắc Kinh

457USD

20/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

20/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Quảng Châu

284USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Quảng Châu

315USD

Phổ thông tiết kiệm

Đà Nẵng

Quảng Châu

326USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Thành Đô

344USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Thượng Hải

481USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Thượng Hải

380USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Hồng Công

177USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Hồng Công

116USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Cao Hùng

275USD

20/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

20/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Đài Bắc

275USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Cao Hùng

206USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Đài Bắc

238USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Tokyo

723USD

20/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19

20/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-22/12/18
02/02/19-24/01/19
06/02/19-27/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Nagoya

768USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Fukuoka

767USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Osaka

767USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Fukuoka

675USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Nagoya

688USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Tokyo

643USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Osaka

687USD

Phổ thông tiết kiệm

Đà Nẵng

Tokyo

523USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Seoul

321USD

20/05/18-30/03/19

20/05/18-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Đà Nẵng

Seoul

314USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Seoul

433USD

Phổ thông tiết kiệm

Nha Trang

Seoul

294USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Pusan

453USD

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Pusan

573USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Moscow

616USD

20/05/18 - 24/06/18
16/07/18 - 14/08/18
06/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 07/02/19
23/02/19 - 30/03/19

20/05/18 - 14/06/18
18/07/18 - 14/12/18
01/01/19 - 21/01/19
04/02/19 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

London

829USD

20/05/18 - 16/07/18
11/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 06/02/19
14/02/19 - 30/03/19

20/05/18 - 30/06/18
23/08/18 - 11/12/18
01/01/19 - 29/01/19
05/02/19 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

London

834USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Paris

871USD

20/05/18-14/08/18
04/09/18-31/12/18
07/01/19-30/03/19

20/05/18-16/07/18
13/08/18-13/12/18
28/12/18-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Paris

803USD

Phổ thông tiết kiệm

Hà Nội

Frankfurt

678USD

20/05/18 - 30/03/19

20/05/18 - 07/07/18
09/08/18 - 18/12/18
27/12/18 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Tp.Hồ Chí Minh

Frankfurt

873USD

Phổ thông tiết kiệm

Singapore

Hà Nội

230SGD

20/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

20/05/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-10/04/19

Phổ thông tiết kiệm

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

200SGD

Phổ thông tiết kiệm

Bangkok

Hà Nội

4,975THB

20/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

20/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

4,975THB

Phổ thông tiết kiệm

Kuala Lumpur

Hà Nội

450MYR

20/05/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

20/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Kuala Lumpur

Tp.Hồ Chí Minh

320MYR

Phổ thông tiết kiệm

Yangon

Hà Nội

149USD


20/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19 


20/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Yangon

Tp.Hồ Chí Minh

149USD

Phổ thông tiết kiệm

Jakarta

Tp.Hồ Chí Minh

3,842,800IDR

20/05/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-04/06/19

20/05/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19

Phổ thông tiết kiệm

Siem Reap

Hà Nội

296USD

20/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Siem Reap

Tp.Hồ Chí Minh

211USD

Phổ thông tiết kiệm

Phnom Penh

Hà Nội

204USD

Phổ thông tiết kiệm

Phnom Penh

Tp.Hồ Chí Minh

146USD

Phổ thông tiết kiệm

Luang Prabang

Hà Nội

196USD

20/05/18-27/12/18 
01/01/19-31/01/19 
11/02/19-30/03/19

20/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Luang Prabang

Tp.Hồ Chí Minh

284USD

Phổ thông tiết kiệm

Vientiane

Hà Nội

206USD

Phổ thông tiết kiệm

Vientiane

Tp.Hồ Chí Minh

221USD

Phổ thông tiết kiệm

Melbourne

Hà Nội

718AUD

20/05/18-30/04/19 

20/05/18-30/04/19 

Phổ thông tiết kiệm

Melbourne

Tp.Hồ Chí Minh

732AUD

Phổ thông tiết kiệm

Sydney

Hà Nội

755AUD

Phổ thông tiết kiệm

Sydney

Tp.Hồ Chí Minh

749AUD

Phổ thông tiết kiệm

Bắc Kinh

Hà Nội

1,940CNY

20/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
04/01/19-30/03/19

20/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
01/01/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Quảng Châu

Đà Nẵng

1,340CNY

Phổ thông tiết kiệm

Quảng Châu

Hà Nội

1,400CNY

Phổ thông tiết kiệm

Quảng Châu

Tp.Hồ Chí Minh

1,370CNY

Phổ thông tiết kiệm

Thành Đô

Hà Nội

1,140CNY

Phổ thông tiết kiệm

       

Hàng Châu

Đà Nẵng

1,870CNY

Phổ thông tiết kiệm

Thượng Hải

Hà Nội

2,020CNY

Phổ thông tiết kiệm

Thượng Hải

Tp.Hồ Chí Minh

1,750CNY

Phổ thông tiết kiệm

Hongkong

Hà Nội

1,030HKD

Phổ thông tiết kiệm

Hongkong

Tp.Hồ Chí Minh

990HKD

Phổ thông tiết kiệm

Đài Bắc

Tp.Hồ Chí Minh

5,340TWD

20/05/18- 30/06/18 
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-21/02/19
09/02/19-30/03/19

20/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-07/02/19
23/02/19-30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Đài Bắc

Hà Nội

7,890TWD

Phổ thông tiết kiệm

Cao Hùng

Tp.Hồ Chí Minh

6,260TWD

Phổ thông tiết kiệm

Cao Hùng

Hà Nội

7,890TWD

Phổ thông tiết kiệm

Seoul

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

273,000KRW

20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

Phổ thông tiết kiệm

Seoul

Đà Nẵng

267,600KRW

Phổ thông tiết kiệm

Seoul

Nha Trang

304,400KRW

Phổ thông tiết kiệm

Pusan

Hà Nội

332,700KRW

Phổ thông tiết kiệm

Pusan

Tp.Hồ Chí Minh

383,400KRW

Phổ thông tiết kiệm

           

Tokyo

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

44,000JPY

20/05/18-07/08/18 
19/08/18-17/09/18 
24/09/18-22/12/18 
02/02/19-24/01/19 
06/02/19-27/03/19 

20/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Osaka

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

44,430JPY

Phổ thông tiết kiệm

Fukuoka

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

42,360JPY

Phổ thông tiết kiệm

Nagoya

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

43,960JPY

Phổ thông tiết kiệm

Tokyo

Danang

43,480JPY

Phổ thông tiết kiệm

Frankfurt

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

596EUR

20/05/18 - 07/07/18
09/08/18 - 18/12/18
27/12/18 - 30/03/19

20/05/18 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Moscow

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

26,060RUB

20/05/18 - 14/06/18
18/07/18 - 14/12/18
01/01/19 - 21/01/19
04/02/19 - 30/03/19

20/05/18 - 24/06/18
16/07/18 - 14/08/18
06/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 07/02/19
23/02/19 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

London

Hà Nội

518GBP

20/05/18 - 30/06/18
23/08/18 - 11/12/18
01/01/19 - 29/01/19
05/02/19 - 30/03/19

20/05/18 - 16/07/18
11/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 06/02/19
14/02/19 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

London

Tp.Hồ Chí Minh

494GBP

Phổ thông tiết kiệm

Paris

Hà Nội

602EUR

20/05/18 - 07/07/18
13/08/18 - 13/12/18
28/12/18 - 30/03/19

20/05/18 - 14/08/18
04/09/18 - 31/12/18
07/01/19 - 30/03/19

Phổ thông tiết kiệm

Paris

Tp.Hồ Chí Minh

577EUR

Phổ thông tiết kiệm

 

Tin Khác:

Tìm kiếm chuyến bay
 • BAMBOO AIRWAY
 • cebupacific
 • Japan Airlines
 • malaysia airlines
 • VietJet
 • United
 • Thai Airway
 • spd
 • VN Airline
 • Cathay
 • JetStar
 • Lithuanian
 • Hong Kong Airline